nagrzewnica na zużyty olej silnikowy

W złożach fluidyzacyjnych

nagrzewnica na zużyty olej silnikowy
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.

Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.

Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawan.