W złożach fluidyzacyjnych

nagrzewnica na zużyty olej silnikowy
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.
Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.
Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawannagrzewnica na zużyty olej silnikowy .