Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu?

ne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, kt

Czy można wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku samemu? utylizacja sprzętu komputerowego

Globalnie problem e-waste staje się coraz


E-waste: globalny problem

Elektroodpady, nazywane również e-waste, to wszystkie zużyte lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, kt