Czy znaleźć psychologa można tanio?

ów. Grupa może być otwarta, lub zamknięta. W pierwszym przypadku, podczas trwania terapii mogą dołączyć do grupy nowe osoby. W drugim przypad

Czy znaleźć psychologa można tanio? psychoterapeuta Kraków

W drugim przypadku grupa rozpoczyna i

Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonym gronie osób. Nad procesem terapeutycznym grupy czuwa jeden lub więcej terapeutów. Grupa może być otwarta, lub zamknięta. W pierwszym przypadku, podczas trwania terapii mogą dołączyć do grupy nowe osoby. W drugim przypad