kocioł na olej zużyty

Zaletą takiego rozwiązania

Wymiennik płytowy Ogólny schemat budowy tego typu wymiennika jest zawsze podobny ? składa się on z rzędu płyt, pomiędzy którymi przepływają płyny wymieniając ciepło pomiędzy sobą.
Nie jest on tak uniwersalny, jak wymiennik płaszczowo-rurowy.
Wynika to m.in.

z: złożonej budowy utrudniającej obliczenia i konstrukocioł na olej zużyty .

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty